Nyheder

Personer med handicap i Grønland, herunder en 26-årig drabsdømt kvinde, må anbringes i Danmark på grund af mangel på døgntilbud i Grønland. Både forsvarer og anklager i drabssag retter kritik af de manglende tilbud.

Mor til en drabsdømt kvinde fortæller Sermitsiaq.AG om sin kamp for at få hjælp til sin datter, der senere begik et drab.

Flere og flere anbragte børn har diagnoser, hvilket øger krav til plejefamilierne og gør det vanskeligere at rekruttere, lyder det fra forvaltningen i hovedstadskommun, der kan berette om stabile tal for antallet af anbragte børn.

Den nationale handlingsplan for læse- og skrivevanskeligheder skrider frem.

Ordblindhed og læsevanskeligheder hos befolkningen sættes i fokus tirsdag aften i Nuuk. Her kan borgere få mere viden om årsager og hjælpemidler til det usynlige handicap.

Den lille familie til drengen - der helt og aldeles uventet - ankom til verden den 2. september 2022 efter seksuel misbrug af moderen, der er multihandicappet, kæmper en forgæves kamp imod systemet.

Handicaptalsmand Anja Hynne Nilsen er med egne ord rystet over rapport om psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Den burde få politikere til at reagere, siger hun.

Hvem har betalingsforpligtelsen hvis en borger på et botilbud i Danmark takker nej til at komme tilbage til et tilsvarende botilbud i hjemkommunen i Grønland? Svaret er ikke helt klart, men er blevet yderligere aktuelt efter at Kommune Qeqertalik i år har åbnet nyt botilbud i Aasiaat.

Trods sine syns- og bevægelseshandikap følger Allan Gravesen med i Grønlands udvikling fra sit hjem i Danmark. Og knaser lyden i radioen, er han den første til at give besked.

I en ny rapport fortæller ledere fra landets døgntilbud om seksuelle overgreb på beboerne.