Nyheder

Tilioq har arrangeret deres årlige konference, "Greenland Leaving No One Behind," der fandt sted den 6. og 7. juni i Taseralik i Sisimiut med efterfølgende seminarer den 8. og 9. juni. Konferencen samlede en bred vifte af deltagere og satte fokus på universelt design - et koncept der sigter mod at skabe samfund, systemer og produkter, der tilgodeser menneskers behov, inklusive personer med handicap.

Suppleant i Inatsisartut har stillet en række paragraf 37 spørgsmål om døve og hørehæmmedes adgang til tegnsprogstolkning. - Nogle døve er så isoleret, at de ikke længere deltager i samfundet. Det er uacceptabelt, siger Marita Jessen

Naalakkersuisoq for børn og unge, Aqqaluaq Biilmann Egede (IA) tager til genmæle overfor bekymring og kritik fra handicaptalsmanden og handicaporganisationen, som mener, at lovudkastet vil skabe flere forringelser end forbedringer. - Det er ærgerligt, at et omfattende lovforslag med flere rettigheder til personer med handicap bliver mødt med påstande, faktuelle fejl og en negativ tilgang, siger Aqqaluaq Billmann Egede (IA).

Som følger af at medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen (IA) har orlov frem til juli, fungerer suppleant Marita Jessen (IA) i hendes sted. Marita Jessen spilder ikke tiden og benytter muligheden for at sætte fokus på de handicappedes forhold i landet.

Handicaptalsmanden Tilioq og NIIK - Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat (handicaporganisationen) vurderer, at lovforslaget er i strid med FN’s handicapkonvention, som Grønland har tiltrådt og forpligtet sig til løbende at implementere. De opfordrer derfor til, at Naalakkersuisut trækker lovforslaget tilbage.

20 procent af befolkningen har et handicap og har ret til et arbejde. - Vi skal turde at snakke om handicap, og skabe rummelige arbejdspladser og bygninger som vil gavne os alle, mener handicaptalsmand

- Der er mennesker med handicap, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, siger dansk iværksætter og handicapkonsulent, Jacob Nossell efter oplæg om arbejdsmarked og handicap i Grønlands Erhverv

Der er en høring igang til en ny lov om øget støtte til personer med handicap. Deri er der indarbejdet mulighed for ansættelse til tidsbegrænset pasning af nær pårørende. Partierne i Inatsisartut insisterer dog på, at et forslag om lønkompensation til forældre, der på grund af pasning og pleje af børn og unge med handicap, ikke er i stand til at varetage fuldtidsarbejde, skal behandles af udvalg.

Handicaptalsmanden og børnetalsmanden raser imod Naalakkersuisut i forbindelse med forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at indføre lovhjemmel til, at en forælder/værge til et hjemmeboende barn med en eller flere funktionsnedsættelser kan få lønkompensation, hvis vedkommende som følge af barnets funktionsnedsættelse arbejder på nedsat tid, fremsat af Anna Wangenheim (D).

Forholdene for personer med handicap og deres pårørende skal forbedres, oplyser Naalakkersuisut, der på efterårssamlingen vil fremlægge et nyt lovforslag om støtte til personer med handicap, der har særlige udfordringer og ønsker mere hjælp og støtte.