Nyheder

Der er plads til forbedringer, når det drejer sig om vilkårene for personer med handicap i Kommune Kujalleq. Det understreger handicaptalsmanden i sin rejserapport.

Forholdene for børn med handicap er blevet forbedret siden MIO og børnetalsmanden var på rundrejse i sydkommunen tilbage i 2016. Der er dog plads til forbedringer, understreger handicaptalsmanden.

Handicaptalsmanden har rejst et problem i sin rejserapport fra Kommune Kujalleq, som allerede er løst af politikerne.

Handicaptalsmanden opfordrer politikerne til at hjælpe mennesker med handicap, som i dag lander i et lovgivningsmæssigt hul, når de fylder 60 år.

Mange borgere, som oppe i alderen får et handicap, er ikke klar over, at de har ret til at søge om hjælp fra det offentlige. Det fremgår af handicaptalsmandens første rejserapport fra Kommune Kujalleq.

Under sin rejse rundt i Kommune Kujalleq har Tilioq oplevet flere alvorlige problemer for personer med handicap i kommunen.

Alt for mange borgere med et handicap føler sig alene og ensomme i deres kamp mod et kommunalt system, der ikke lever op til handicapkonventionens regler. Det er en del af konklusionen fra handicaptalsmanden, der netop har offentliggjort en rejserapport for Kommune Kujalleq.

Personer med handicap har ofte behov for en bisidder, når de henvender sig til det offentlige. Bisidderordningen er indarbejdet i den nye lov om støtte til handicap, men kommunerne er ikke klar endnu.

Beskæftigelsesvederlaget for personer med handicap, der er i særlig beskæftigelse på dagcentre, væresteder, beskyttede værksteder eller på beskyttede arbejdspladser, er ikke blevet reguleret siden 2005.

Beskæftigelsesvederlaget for personer med handicap, der er i særlig beskæftigelse på dagcentre, væresteder, beskyttede værksteder eller på beskyttede arbejdspladser, er ikke blevet reguleret siden 2005. Dette bliver der nu ændret på. Vederlaget stiger og det sikres, at vederlaget fremadrettet bliver reguleret årligt ligesom andre offentlige ydelser.