Nyheder

Omkring 100 interessenter indenfor handicapområdet og politikere har affødt tre konkrete anbefalinger til Naalakkersuisut om, hvordan Grønland kan implementere handicapkonventionen.

Grønlands Politi venter på resultater fra de sidste undersøgelser, inden sagen om den multihandicappede kvinde, der tilbage i september fødte et barn på handicapinstitutionen Ivaaraq, overdrages til anklagemyndigheden.

Bevægelsen #titusindstemmer skal bryde tabuer og sikre, at Grønland arbejder for, at personer med handicap kan udøve deres grundlæggende menneskerettigheder.

Organisationer, foreninger og personer med handicap ønsker en landsdækkende, ambitiøs handicappolitik. Kampagnen #titusindstemmer understreger, at handicap berører flere tusinder.

Handicaptalsmandsinstitutionen holder en stor konference om handicappolitik. Flere foreninger, politikere og andre interessenter er nu i Ilulissat for at drøfte rettigheder.

Efter tre årtiers ventetid blev boenheden til handicappede i Aasiaat indviet torsdag 4. maj 2023. Ifølge borgmesteren har projektet været så længe undervejs, fordi pengene hvert år er gået til andre projekter.

En ny boenhed til personer med handikap, som har været undervejs siden 1993, er langt om længe blevet indviet i Aasiaat.

I går tog Inatsisartut stilling til et lovforslag, der sidestiller psykisk vold med fysisk vold. Forslaget blev bakket op af fagorganisationer, som mener, at politikerne skal tage deres ansvar på sig.

En mand blev i går dømt for seksuel udnyttelse af en multihandicappet kvinde samt for vold og fremsættelse af trusler. Han har herefter anket det første forhold til landsretten.

Over hundrede ansøgninger om støtte til sociale formål er blevet udmøntet i 9.3 millioner kroner til i alt 53 ansøgere. Pengene er blandt andet gået til handicapforeninger, mandegrupper og krisecentre.