Om os

Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat er en paraplyorganisation for landsdækkende handicaporganisationer og særlige lokale organisationer.

Mission:

Vi arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre.

Mennesker med handicap skal kunne deltage, bidrage og være en del af fællesskabet.

Vision:

  • Vi er et markant talerør for handicaporganisationerne. Vi repræsenterer mennesker med alle typer handicap. Synlige og usynlige – fra blindhed og manglende hørelse til udviklingshæmning og sindslidelse.
  • Vi er en konstruktiv samarbejdspartner. Nationalt og lokalt søger vi den gode politiske dialog. Vi bidrager med viden om handicap og nye løsningsforslag.
  • Vi arbejder for, at hele samfundet engagerer sig i at indrette fællesskabet for alle. Lad os gøre ligeværdighed for mennesker med handicap til en central værdi.

Formål efter vedtægterne:

  • At varetage fælles interesser for landsdækkende medlemsorganisationer, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse.

Vi fremmer alene medlemsorganisationers fælles interesser.

Vi bistår efter anmodning medlemsorganisationerne med løsning af deres opgaver.

Vil du hente vort logo, så kan du hente det her