MALITTARISASSAT

Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat

Pilersinneqartoq novembarip 9-anni 2018 allanngortinneqartullu maajip 5-anni 2020 og martsi15-anni. 2001.

Malittarisassat atsiukkat PDF-itut uani aasinnaavatit

Download underskreven Vedtægtsændring af 5/5 2020 som PDF Kalaallisut pigineqanngilaq.

Download underskreven Vedtægtsændring af 15/3 2021 som PDF Kalaallisut pigineqanngilaq.

ATEQ, INISSISIMAFFIK AAMMA SIUNERTAA

§ 1 Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat, tulliuttuni NIIK-mik taaneqartoq, ulloq 9. november 2018 pilersinneqarpoq.

Imm. 2. NIIK Kommuneqarfik Sermersooq-imi inissisimavoq.

§  NIIK-p siunertaraa,

  • Nuna tamakkerlugu peqatigiiffiit, inunnguuseralugu imaluunniit ajoqusersimanerup kinguneranik sivisuumik timikkut, eqqarsartaatsikkut, silassorissutsikkut, pissusilersortaatsikkut imaluunniit maluginiutsikkut, piginnaasamik annikillitsisimanerup kingunerisaasa – pinaveersaartinneqarnissaannik, nungutinniarneqarnissaannik, killilersorneqarnissaannik imaluunniit ikiorserneqarnissaannik suliniuteqartut, kattuffimmut ilaasortaasut tamarmiusut soqutigisaasa isumaginissaat.
  • NIIK- Qinnuigineqarneq malillugu, peqatigiiffiit kattuffimmut ilaasortaasut suliassaannik aaqqiissuteqarnissamut ikiuussinnaavoq.
  • Ilaasortami inuit ataasiakkaat imaannaanngitsumik qaangerneqarsinnaanngitsunik naappaatillit aamma/imaluunniit annikillisimasumik kingornuttakkamik aamma/imaluunniit inunnguutsimik isummakkut killilimmik pisinnaasaqalersimasut/innarluuteqalersimasut, qulinit amerlanerunngitsut, soqutigisaasa isumaginissaat. Inuit uani pineqartut matuma kingorna taaneqassapput inuit qaqutigoortumik nappaateqartut.

ILAASORTAANERMUT AALAJANGERSAKKAT

§ 3 NIIK-imi taamaallaat peqatigiiffinnik, NIIK-ip siunertarisaanut naapertuuttumik siunertalinnik ilannguttoqarsinnaavoq.

Imm. 2. § 2-p oqaasertai avaqqullugit siulersuisut aalajangiisinnaapput kattuffiit ilaasortanngortissinnaallugit, naak nuna tamakkerlugu kattuffiunngikkaluartut. Tamatumani immikkut pineqarput kattuffinnut allanut ilaasortaanngitsunik ilaasortallit.

Imm. 3. Peqatigiiffiit imaluunniit inuit qaqutigoortumik nappaateqartut ilaasortanngorniarlutik qinnuteqaataat  siulittaasumut ingerlatinneqassapput.

§ 4 Peqatigiiffiit kattuffimmut ilaasortaasut malittarisassaat, peqatigiiffiup sammisaanik aammalu immikkuullarissumik anguniagaanik erseqqissunik imaqassaaq.

Imm. 2. Peqatigiiffiit kattuffimmut ilaasortaasut pisussaaffigaat ukiumut ataasiarlutik, ukiumi qaangiuttumi peqatigiiffiup sulisimaneranik nalunaarusiamik kiisalu peqatigiiffiup naatsorsuutaannik, kukkunersiuisumit akuersissutilimmit imaluunniit kukkunersiuisumit nalunaarsorneqarnikumit iluarsaanneqarsimasunik, nassiussissallutik.

Imm. 3. Siulersuisut pisinnaatitaapput, immikkut ittumik pisoqartillugu, imm. 2-imi piumasaqaatigineqartumik imaluunniit piumasaqaatigineqartunik arlalinnik taamaatitsissalluni.  

§  Kattuffimmut ilaasortaasoq NIIK-imit tunuarnissamik kissaateqartoq, ilaasortaanermik taamaatitsiniarnerminik, ukiup naatsorsuiffiup naannginnerani minnerpaamik qaammatit arfinillit sioqqutsilluni allakkatigut kalerriuteqareersimassaaq.

Imm. 2.  Tunuarnikut aamma ilaasortaajunnaarsitaasimasut NIIK-ip pisuussutaanik agguagarsinissamik piumasaqaateqarsinnaanngillat.

§  NIIK-imit ilaasortaajunnaarsitsineq pisinnaavoq, NIIK-ip malittarissassai malillugit pineqartoq pisussaaffimminik eqqortitsisimanngippat, NIIK-ip siunertaanik akerlilersuiguni imaluunniit aalajangiussanik NIIK-imit aalajangiunneqarsimasunik qaangeraaginnaruni.

Imm. 2. Siulersuisut peersitsinissamik aalajangiisuussaapput. Tamanna pitinnagu  pineqartoq allakkatigut oqaaseqaateqarnissaminik periarfissinneqassaaq. 

 

SIULERSUISUT

§ 7 NIIK-imi qullersaallutik aalajangiisussat tassaapput siulersuisut. Siulersuisut NIIK-ip pingaarnertut ingerlatseriaasaa aalajangersassavaat aammalu NIIK-ip suleriaasaata, malittarisassat sukkulluunniit atuuttut naapertorlugit ingerlanneqarnissaa akisussaaffigalugu.

§ 8 Siulersuisut tassaapput, peqatigiiffiit kattuffimmut ilaasortaasut siulersuisui.

Imm. 2. Peqatigiiffiup kattuffimmut ilaasortaasup siulittaasua NIIK-ip siulersuisuinut ilaasortanngorusussanngikkaluarpat, peqatigiiffik kattuffimmut ilaasortaasoq, siulersuisuminni ilaasortamik allamik, NIIK-ip siulersuisuinut sinniisussaminnik toqqaasinnaavoq.

Imm. 3. Siulersuisut ilaasortassanik marlunnik innarluutinik immaqaluunniit innarluutilinnik immikkut ilisimasaqartunik ilaneqarsinnaapput.

§ 9 Siulersuisut nammineerlutik siulittaasussaminnik aammalu siulittaasumut tullersortissamik, ukiut marlukkaarlugit toqqaassassapput. Qinigaaqqittoqarnera pisinnaavoq.

Imm. 2. Qinigaaffiup iluani siulittaasoq tunuassagaluarpat, siulersuisut nutaamik siulittaasortaarlutik aamma siulersuisumut tullersortertaarlutik inissitsitissapput.

Imm. 3. Siulittaasup pisussaaffigaa NIIK-ip politikkia ilisaritissallugu. Siulersuisunut ilaasortaasut allat, NIIK-ip politikkikkut najoqqutassatut aalajangiussarereersimasai oqaaseqarfigisinnaavaat.

§ 10 Siulittaasoq, pisariaqartutut nalilersuineq naapertorlugu akulikitsumik, siulersuisunik ataatsimiigiaqqusisassaaq, imaluunniit siulersuisunut ilaasortat ikinnerpaamik marluk allakkatigut tamatuminnga piumasaqaamminnik saqqummiussisimappata.

Imm. 2. Siulersuisut ataatsimiinnerannit imaqarniliaq allakkasuartaatitigut  kattuffimmi ilaasortaasunut nassiussuunneqartassaaq.

Imm. 3. Siulersuisut ingerlatsinermi suleriaasissaq aalajangersassavaat.

§ 11 Siulersuisut, ikinnerpaamik siulersuisuni ilaasortaasut affaat peqataagaangata, aalajangiisinnaassuseqarput.

Imm. 2. Aalajangiinerit anguneqarsinnaapput amerlanerussuteqarneq aallaavigalugu – taamaallaat, malittarisassanik allanngortitsineq aamma atorunnaarsitsineq, pinnagu.

§ 12 Siulersuisut suleqatigiissitanik pilersitsisinnaapput, suliassaasut nassuiarnerannik allaatiginnillutik, ilaasortassat amerlassusilerlugit aamma piffissamik sinaakkusiillutik.

Imm.2. Siulersuisuni ilaasortat nammineerlutik suleqatigiissitani ilaasinnaapput.

§ 13 Siulersuisut ukiumut naatsorsuutinik suliarinnittuussapput aammalu ukiuni tulliuttuni marlunni suliassanut, ukiuni akunnaatsuni aalajangiiffigineqartartussamik pilersaarusiussallutik.

Imm. 2. Siulersuisut, ukiup naalerneri tamaasa ukiumut tullissamut naatsorsuutinut missingersuutinik siunnersuusiussapput. Siunnersuut allakkatigut peqatigiiffinnut kattuffimmi ilaasortaasunut oqaaseqarfigineqartussanngorlugu nassiussuunneqassaaq.  Matuma kingorna, missingersuut naammassisaq ukiup naannginnerani, siulersuisunut akuersissutigineqartussanngortinneqassaaq. Tulliullugulu peqatigiiffinnut kattuffimmi ilaasortaasunut ilisimatitsissutitut nassiussuunneqassalluni.

§ 14 Siulersuisut allattaanermik atorfinitsitsisinnaapput.

Imm. 2 Siulersuisut allattaanerup suliassaasa najoqqutassaanik aalajangersaassapput.

§ 15 Siulersuisut isumalioqatigiissitanut, ataatsimiitsitalianut il.il. NIIK-imit aallartitassanik toqqaanissamut najoqqutassanik aalajangersaasiussapput.

§ 16 Siulersuisut ukiut tamaasa april-ip/maj-ip qaammataani nalinginnaasumik ataatsimiittassapput.

Imm. 2 Nalinginnaasumik ataatsimiinnissanut aggersaanerit sivikinnerpaamik ullut 30-it sioqqullugit piffissalereerneqartassapput. Ullormut oqaluuserisassat ilanngussartallit sivikinnerpaamik ullunik 14-nik sioqqutilluni kalerriutigineqarlutik nassiussuunneqartassapput.

Imm. 3. Nalinginnaasumik ataatsimiinnermi

  • Ukioq allortarlugu siulittaasumik/siulittaasup tullersortaanik toqqaaneq ingerlanneqassaaq
  • Kattuffinnut inunnullu ataasiakkaanut ilaasortanut tunngatillugu ilaasortaanermut akiliut aalajangersarneqartassaaq
  • Ukiumit naatsorsuiffimmit kingullermit naatsorsuutit akuerisassanngorlugit saqqummiunneqassapput
  • Siulittaasup ikiumi ilivitsumi kingullermi nalunaarusiaa akuerisassanngorlugu saqqummiunneqassaaq
  • Ukiuni akunnaatsuni – ukiuni tulliuttuni marlunni suliassanut pilersaarusiaq akuerisassanngorlugu saqqummiunneqassaaq

SULEQATIGIISSITAT

§17 Ukiuni tulliuttuni marlunni suliassanut pilersaarusiami, ukiuni akunnaatsuni akuerineqartartussami, siulersuisut saqqummiussissapput, iliuusissamik pilersaarusiaq piviusunngortinniarlugu suleqatigiissitat sorliit pilersinneqarnissaat naatsorsuutigineqarnersoq imaluunniit suleqatigiissitat pioreersut ingerlateqqinneqassanersut. Tamakku saniatigut siulersuisut sukkulluunniit suleqatigiissitanik pilersitsisinnaapput, suliassanut pilersaarusiap avataatigut suliassaalersunik suliarinnittussanik.

Imm. 2. Ukiumoortumik siulersuisut nalinginnaasumik ataatsimiinneranni, suleqatigiissitat pilersinneqarsimasut tamarmik siulittaasup nalunaarusiaani eqqartorneqassapput.

Imm. 3. Suleqatigiissitamut ilaasortaaneq inummut namminermut atassuteqarpoq. Toqqagaaqqinneq pisinnaavoq.

Imm. 4. Suleqatigiissitat, ukiumoortumik nalinginnaasumik ataatsimiinnermi, ukiuni akunnaatsuni, Siulersuisunit katitigaasassapput. Katitigaanerat peqatigiiffiit kattuffimmi ilaasortaasut innersuussinerat aallaavigalugu ingerlanneqartassaaq. Siulersuisut suleqatigiissitani tamani siulittaasussamik toqqaasassapput.

Imm.5. Siulersuisut qulakkiissavaat, suliassanut pilersaarusiamut attuumassuteqartunik imaluunniit piffimmi pineqartumi politikkikkut sammineqartut allat aallaavigalugit, ukiut tamaasa arlaleriarluni aalajangersimasumik sammivilinnik ataatsimiittoqartarnissaa.

ANINGAASAATINUT TUNNGASUT AAMMA INGERLATSINEQ

§ 18 NIIK-ip allanit aningaasatigut pissarsiarisinnaasaasa saniatigut, NIIK-ip ingerlatsinera ukiumut akiliutinit qularnaarneqassaaq kiisalu ajornanngippat ilassutitut peqatigiiffiit kattuffimmut ilaasortaasunit tapersiissutitut akiliutinit.

Imm. 2. Siulersuisut naliginnaasumik ataatsimiinneranni § 16, imm. 3 naapertorlugu kattuffiit inuillu ataasiakkaat ilaasortat ilaasortaanermut akiulitaat aalajangersarneqartassaaq

Imm. 3 Siulersuisut piginnaatitaapput, peqatigiiffiit kattuffimmut ilaasortaasunit, akiliummik annikilliliisinnaanermik imaluunniit immikkut pisariaqartitsinermik nalilersuineq aallaavigalugu akiliisitsinissaq pinngitsoortissinnaallugu. Inuttut ataasiakkaatut ilaasortaasut ilaasortaanerminnut akiliutaat appartinneqarsinnaanngilaq aamma akiliinnginnissamut akuerineqarsinnaanngillat.

§ 19 NIIK siulittaasumit, Siulersuisuni ilaasortamik allamik peqateqarluni, avammut ilisaritinneqartassaaq imaluunniit siulittaasup pisinnaanngiffiani siulittaasup tullersortaanit, Siulersuisuni ilaasortamik allamik peqateqarluni, avammut ilisaritinneqartassaaq.

Imm. 2. NIIK siulersuisunit tamarmiusunit aatsaat akuerineqarpat illunik pisisinnaalluniluunniit tuniniaasinnaavoq.

Imm. 3. Siulersuisut pisinnaatitsissummik nalunaaruteqarsinnaatitaapput.

§ 20 Peqatigiiffik, peqatigiiffiup pisuussutaanut taamaallaat nakkutilliinissaminut pisussaaffeqarpoq.

  

NAATSORSUUTIT

§ 21 Ukioq naatsorsuiffik tassaavoq ukioq ilivitsoq.

Imm. 2. Naatsorsuutit kukkunersiuisumit akuersissutilimmit imaluunniit kukkunersiuisumit nalunaarsorneqarnikumit, siulersuinit toqqarneqarsimasumit, iluarsaanneqarsimassapput.

MALITTARISASSANIK ALLANNGORTITSINEQ KIISALU ATORUNNAARSITSINEQ

§ 22 Malittarisassanik allanngortitsinissamik siunnersuutit, ukiumoortumik nalinginnaasumik ataatsimiinnissamut, siunnersuutip suliarineqarnissaanik kissaatigineqarfianit, kingusinnerpaamik ullut 30-it sioqqullugit siulittaasumut apuunneqarsimassapput. Siulittaasup, siunnersuutit pissarsiarineqarsimasut, nalinginnaasumik ataatsimiilinnginnermit ullut 14-nit sioqqullugit, siulersuisunut ilaasortanut nassiussuuttassavai.

Imm. 2. Malittarisassanik allanngortitsinissamut siunnersuutinik atuuttussanngortitsisinnaaneq taamaallaat pisinnaavoq siulersuisut 2/3-iisa akueralugu taasippata.

§ 23 NIIK-imik atorunnaarsitsinissamik siunnersuut, najoqqutassat malittarisassanik allanngortitsinissamut atuuttuusut malillugit, saqqummiunneqarlunilu suliarineqassaaq.

Imm. 2. Atorunnaarsitsinissamik aalajangiussineq taamaallaat akuersissutigineqarsinnaavoq, siulersuisut 2/3-iisa qinersissutigippassuk. Amerlanerussuteqarneq anguneqanngippat, ataatsimiinnermi tassani siulersuisut isummiussisinnaapput, siunnersuut siulersuisut nutaamik ataatsimiinneranni, ullut 60-it qaangiutsinnagit ingerlanneqartussami, atorunnaarsitsinissamik siunnersuut suliarineqassasoq. Siulersuisut tullissaani ataatsimiinnissaanni atorunnaarsitsinissamik siunnersuut aalajangiunneqarsinnaavoq, siulersuisuni taasisinnaasut najuuttut 2/3-iisa siunnersuummut iluaqutaasumik taasippata.

Imm. 3. NIIK-ip atorunnaarsinneqarnerani nammineq aningaasaatit, ukiunut marlunnut kingullernut akiliutinut tapiissutinullu tunngassuteqartut, atorunnaarsitsinerup nalaani peqatigiiffiit kattuffimmut ilaasortaasut akornanni agguataarneqassapput.

Atuuttussanngortinneqarpoq pilersitsilluni ataatsimeersuarnermi, ulloq 9. november 2018, allanngortinneqartorlu naliginnaasumik siulersuisut Nuummi ataatsimiinneranni 5. maj 2020  og martsi15-anni. 2001..