Nutaarsiassat

Borgmesteri Tiliup nalunaarusiaa pillugu: Ajornartorsiutit uanga borgmesterinngunnginni pilersimapput

22-09-2020

Tilbage til nyheder